START NEW ENTRY
Koscieliska Valley, Zakopane, Poland #1